Výhľad z Končistej na poľské Tatry
Výhľad z Končistej na poľské Tatry
Bystrá nad Račkovou dolinou
Bystrá nad Račkovou dolinou
Inverzia na Baranci
Inverzia na Baranci
Výhľad z Baranca na východ
Výhľad z Baranca na východ
Otrhance, v pozadí Nízke Tatry
Otrhance, v pozadí Nízke Tatry
Chodník na Baranec
Chodník na Baranec